วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ข้อแนะนำก่อนเข้าร่วมการประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

สิ่งที่พึงกระทำก่อนเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้อินเตอร์เน็ตเชิงรุก"
  1. สมัครเป็นสมาชิกเว็บ pantip.com ผ่าน SMS
  2. โหลดโปรแกรม picasa 3
  3. นำคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค ซึ่งสามารถใช้เชื่อมต่อเข้าอินเตอร์เน็ตผ่านระบบ wifi ได้มาด้วย
  4. นำกล้องดิจิตอล หรือมือถือที่สามารถถ่ายภาพและโหลดภาพใส่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คซึ่งนำมาด้วยได้

ไม่ทำก่อนมาไม่ว่า แต่มาแล้วไม่สนุก อย่าว่ากัลลลล